شوینده‌های حلالی

پاک‌کننده‌هایی برپایه حلال‌های آلی که جهت پاک کردن آلودگی سطح فلزات و همچنین کف برخی از سالن‌ها و کارخانجات و … استفاده می‌شوند.