روان‌کارها

  • روغن تراش ( روغن آب‌صابون ) که جهت خنک‌کاری و تمیزکردن دستگاه‌های تراشکاری مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • روغن کشش جهت انجام عملیات کشش قطعات آهنی استفاده می‌گردد و به‌علت دارا بودن افزودنی‌های ویژه، از پارگی قطعات جلوگیری به‌عمل می‌آورد.
  • روغن محافظ جهت جلوگیری از خوردگی قطعات فلزی، بویژه قطعات آهنی به‌کار برده می‌شود.