زنگبرها

زنگبرها پایه اسیدی دارند و بسته به شرایط کاربرد و میزان زنگ ایجاد شده، از اسیدهای ضعیف تا قوی درتولید زنگبرها استفاده می‌شود.

از زنگبر‌ها برای پاک‌کردن لایه‌ی زنگ ایجاد شده به هر دلیل روی سطح فلز استفاده می‌شود.