چربیگیرها

پیش از رنگ، سطوح فلزی لازم است شسته شده و اچ شوند. در این مرحله از چربیگیر های صنعتی گرم و سرد استفاده می شود. با توجه به نوع آلودگی و چربی روی ورق ، نوع فلز و نحوه ی کارکرد خط رنگ مربوطه ، آذرآسا طیف وسیعی از چربیگیر ها را تولید می کند. بعضی از چربیگیر های ما در جدول زیر ذکر شده است.

به‌‌طور کلی و بدون توجه به نوع چربیگیر، چربیگیرها شامل عوامل ترکننده فعال سطحی می‌باشند که با کاهش کشش سطحی چربیهای سطح، باعث بهبود فرآیند پاک‌کنندگی می‌شوند.

چربیگیرها همچنین حاوی مواد امولسیون‌کننده هستند که با معلق‌کردن ذرات روغن در فاز آبی، باعث شستشوی ساده‌تر روغن از سطح فلز می‌گردند.

باتوجه به جنس فلز و نوع عملیات، چربیگیرها شامل انواع مختلف ازجمله چربیگیر قلیایی، اسیدی، خنثی، حلالی و … می‌باشند که برای سیستم‌های غوطه‌وری، پاششی و الکتریکی و در دماهای مختلف قابل استفاده هستند.